toithay.com
Đi Quy Nhơn [P3]: Các điểm đến
Các điểm thăm thú ở Bình Định đòi hỏi di chuyển tương đối nhiều. Như thường lệ, mình chia các điểm đến theo nhóm vị trí: các điểm trên hành trình về phía Bắc, các điểm trên hành trình về phía Nam, …