toithay.com
Đi Phú Quốc thì đi đâu?
Nhân ngày mưa Hà Nội, lại nhớ đến những ngày nắng Phú Quốc bát ngát mênh mang. Dựa vào những thông tin đã tổng hợp từ trước chuyến đi và trải nghiệm thực tế, mình lưu lại danh sách những điểm đáng …