toithay.com
5 điều nên làm khi bạn được phục vụ không tốt
Đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì không thể chắc chắn rằng lúc nào mình cũng được phục vụ tốt, vì đến máy còn có lúc lỗi nữa là người có người này người kia. Vậy khi được phục vụ không tốt, bạn nên …