toithay.com
[Đánh giá] Eden Resort Phú Quốc ****
Eden Resort là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của Phú Quốc (trên thẻ từ của resort này ghi: The first luxury resort in Phú Quốc, nghĩa là cái đầu tiên luôn). Nằm ngay ngoài rìa thị…