toithay.com
Mỳ vằn thắn Duy Anh – 98 Trần Hưng Đạo
Ở 98 Trần Hưng Đạo có 2 hàng mỳ vằn thắn giống hệt nhau, cùng bán một chỗ. Hàng bán buổi sáng, trưa là Tiến Thiện, hàng bán từ chiều tối là Duy Anh. Cả hai hàng mình đều đã ăn thử, kết quả là hàng …