toegangocw.nl
Rijkspas
De rijkspas is een multifunctionele smartcard voor rijksambtenaren en externe medewerkers die door de Rijksoverheid zijn ingehuurd. De pas wordt ingezet als toegangsmiddel, identificatiemiddel en in de toekomst steeds meer als authenticatiemiddel.