toegangocw.nl
Programma Toegang Visiedocument
De komende jaren heeft de Rijksoverheid de ambitie om vanuit een kleinere, krachtige Rijksdienst te werken voor Nederland.