tjuetre06.com
Lock In av John Scalzi
Dette er andre boken jeg har lest som er skrevet av John Scalzi. Den første var Redshirts, en Star Trek parodi i meta-form, og en absolutt nytelse å lese. Så da hadde jeg forhåpninger til Lock In. …