tjuetre06.com
30 Dagers Bokutfordring: Oppsummering
De siste tretti dagene har jeg fullført en 30 dagers bokutfordring. Jeg har forsøkt å snakke om så mange forskjellige bøker som mulig, men flere ganger har jeg gjentatt meg selv. Det grunner i at f…