tjenpengeronline.no
Låne penger til bedriftsetablering
Når du skal starte et firma vil du sannsynligvis trenge finansiering i en begrenset periode før bedriftsetableringen er et faktum. Å låne penger under fasen når du starter et selskap og har begrens…