tjenpengeronline.no
AI sladrer før kundene stikker
Artificial Intelligence (AI) eller maskinlæring kan varsle deg før kundene slutter å handle i din nettbutikk eller slutter å være kunde i din bedrift. Man vil gjerne ha en oppdatering, hvis kunden …