tipakademi.com
Lökositoklastik Vaskülit Nedir? | Tıp Akademi
Lökositoklastik vaskülit, sıklıkla deri ve eklem bulguları ile ortaya çıkan küçük damarların inflamatuvar bir hastalığıdır. Lökositoklastik vaskülit küçük damarların inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojide ilaçlar, enfeksiyonlar, maliniteler, sistemik inflamatuvar…