tipakademi.com
Kronik İnflamasyon | Tıp Akademi
Enflamasyon, dokunun yaralanmaya verdiği tepkidir ve dokuya verilen hasarı sınırlamak için başlatılan bir seri işlemdir. Kronik inflamasyon, ilişkili fibrozis ile zedelenmeye cevap olarak ortaya çıkar ve akut inflamasyondan daha uzun bir süre boyunca gerçekleşir. Bu, akut inflamasyondan çok daha az klişeleşmiş bir işlemdir ve konakçı bağışıklık ile örtüşmektedir.