tipakademi.com
Akut inflamasyon | Tıp Akademi
Enflamasyon, dokunun yaralanmaya verdiği tepkidir ve dokuya verilen hasarı sınırlamak için başlatılan bir seri işlemdir. Akut inflamasyon, doku hasarını takiben kısa sürede ortaya çıkan hızlı bir cevaptır.