tipakademi.com
Adrenerjik ve Kolinerjik Sinapsların Ortak Özellikleri | Tıp Akademi
Adrenerjik ve Kolinerjik sinapslarda, uyarı geldiği zaman Ca+2 ‘un hücre içerisine girmesiyle veziküller tekrar birleşiyor ve nörotransmiter salınımı özelliği oluyor. Salınan nörotransmiter hedef hücredeki reseptörü aracılığıyla çeşitli etkiler oluşturuyor. Bu etkiler reseptöre ve sinapsa göre değişiyor.