tiepthimail.com
Lý do bạn không nên test email newsletter của bạn
Trong cuộc sống chúng ta thường hay nói "Trải nghiệm và học hỏi", trong email marketing câu nói này được thay bằng "test và học hỏi", mặc dù các công ty đều biết rằng họ nên test và tối ưu chiến dịch email của họ. Và đều này đôi lúc đúng, và đôi lúc có