thivien.net
Bài thơ: Chưa gặp vẫn say (tuanphong)
"Nỗi nhớ nhức lòng - người xa biền biệt Gửi chút tình hương hoa sữa đêm nay..." Ta đã quen dù chưa gặp vẫn say Chưa nắm tay nhau, chưa nhìn thấy mặt Gửi nhớ th…