thivien.net
Chủ đề: Miền bình yên
. MIỀN BÌNH YÊN Miền bình yên Một ngày tôi đến Thênh thang Phóng khoáng Cơn mưa ... ... đã quên Cuộc tình ... ... đã phai Biển chiều ... ... đã nguôi ngoai Cõi này ... nhẹ nhõm Miền bình yên Một ngày tôi đưa em Vượt qua đời thường lạnh giá Theo cánh …