thivien.net
Bài thơ: Đoạn 18 (dangvanhoan)
Tưởng chừng đã tạm yên lòng; Mà sao tai hoạ chất chồng, chẳng yên? Trèo cây, lượm quả đã quen; Cành cao, Chu Bộc leo lên nhẹ nhàng; Với tay hái quả chín vàng; Rắn xanh nằm cạnh, quay sang đợp liền; Một lời không kịp thốt lên, Vực sâu rơi xuống, hồn t…