thivien.net
Bài thơ: Em mệt mỏi rồi (Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh)
Đôi mắt em đã mệt mỏi rồi Muốn khép lại khi nắng chiều xuống phố Phố nhỏ không hàng cây lá đỏ đầu đông rùng mình theo bước gió Chỉ dòng người mải miết đi qua Không có bóng anh trên đường Nắng cũng tối, bóng mây trùm qua mắt Muốn thiếp đi quên những l…