thivien.net
Bài thơ: Ký ức xuân xưa (Poet Hansy)
Thoáng chốc tròn năm đến thật rồi Nghe lòng hoài vọng thuở còn đôi Nào câu quyện nhớ trong mùa cũ Ấy điệu vờn thương giữa mộng bồi Chẳng rõ ngày mai tình ngọt phả Hay là quá vãng ái mờ trôi Đời đâu biết chỗ nào trong đục Đành phó ơn trên chuyện đứng …