thivien.net
Bài thơ: Đất và hoa (Phạm Hổ)
Đào đỏ, mai vàng Bìm xanh, cúc tím Mẹ ơi! Ai nhuộm Đủ các màu hoa? - Đem hết sức mình Nhuộm các loài hoa Ấy là bác Đất Lặng im, thật thà...!