thivien.net
Bài thơ: Có thể chỉ là một ngày… (Nguyễn Phong Việt)
Những gì sót lại trong cuộc đời mỗi người có thể chỉ là một ngày chúng ta mím chặt môi Chỉ là một ngày chúng ta từ chối nhìn nhau bằng nụ cười… Không ai muốn ngoảnh mặt đi nếu quãng đường ấy còn ý nghĩa để mà vui để vẫn còn đủ yêu thương phía sau…