thivien.net
Bài thơ: Lòng sông và lòng người (Nguyên Hữu)
Dòng sông Nước sạch Dưới lòng Vẫn đen... Người khen Họ tốt Bên ngoài, Nhưng trong Bụng lại Nhỏ nhen Một bầy... Bàn tay Vừa nắm Bàn tay, Sạch – dơ Đã chạm Biết ngay Bẩn cùng... Dòng đời Sạch - bẩn Tắm chung, Đầu người Có khác Nhưng chung Một lòng...