thivien.net
Bài thơ: Niềm tin bền vững (Ngo Qui Trung)
Mưa thiên đường giáng hạ trần gian, Mưa lạc lối giữa biển đời gian trá. Tôi gặp em khi mưa buông thềm vắng, Giữa cô đơn nỗi hoang dại mùa thu. Tình yêu đẹp khiến ta ảo tưởng ư? Chẳng nghe lời thế nhân kia sắp đặt. Để bây giờ trái tim em giá lạnh, Cả …