thivien.net
Bài thơ: Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi (Khuyết danh Việt Nam)
Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, Có con cá giếc đỏ đuôi theo mồi. Gặp em, thấy khéo miệng cười, Thấy xinh con mắt, thấy tươi má hồng.