thivien.net
Bài thơ: Khéo thay công việc nhà quê (Khuyết danh Việt Nam)
Khéo thay công việc nhà quê, Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai. Tháng chạp thời mắc trồng khoai, Tháng giêng trồng đâu, tháng hai trồng cà. Tháng ba cày vỡ ruộng ra, Tháng tư bắc mạ thuận hoà mọi nơi. Tháng năm gặt hái vừa rồi, Bước sang tháng sáu…