thivien.net
Bài thơ: Kẻ về, người ở trông theo (Khuyết danh Việt Nam)
Kẻ về, người ở trông theo, Ngựa Hồ chim Việt đôi điều ái ân. Một mình tựa án tần ngần, Năm canh khúc ruột như dần cả năm. Vắng mình ta vẫn hỏi thăm, Chốn ăn đã vậy, chốn nằm làm sao? Bấy lâu nay những khát khao, Mong chưa thấy mặt lòng nào đã quên. N…