thivien.net
Bài thơ: Gió nam non thổi lòn hang chuột (Khuyết danh Việt Nam)
Gió nam non thổi lòn hang chuột, Nghe em có chồng anh đứt ruột, đứt gan. Gió vàng hiu hắt đêm thanh, Đường xa dặm vắng, xin anh đừng về. Mảnh trăng đã trót lời thề, Làm chi để gánh nặng nề riêng ai.