thivien.net
Bài thơ: Thương nhau câm lặng từng cơn (Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ)
Thương nhau câm lặng từng cơn Dẫu rằng cay đắng dỗi hờn rồi qua.