thivien.net
Bài thơ: Lưu luyến (I) (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Tiếng thét bên ngoài xé đám mây Mặt thành dọi lại đường lung lay Ở trong trướng gấm còn lưu luyến Bốn mắt trơ nhìn dở tỉnh say Tướng quân mặc giáp đứng bên sàng Ôm lấy phu nhân chẳng nói rằng Hồi trống sau lưng luôn thúc giục Mau đem thân đến chốn sa…