thivien.net
Bài thơ: Vầng trăng (Bounthanh sirimoungkhoune)
Xa xưa ngày sáng tối đêm Mười lăm trời lại tối đen mịt mù Chẳng ai đi đến thăm chùa Trời đen tối mịt trong chùa vắng tanh Chỉ có một cặp vợ chồng Hơn tám mươi tuổi vẫn viếng thăm chùa Tối đêm vừa té vừa đi Đêm rằm nào cũng đến chùa tụng kinh Cả l…