thivien.net
Bài thơ: Thêm ngậm ngùi (Bounthanh sirimoungkhoune)
Thao thức trong tâm cơn mộng dài Bềnh bồng hồn trôi tận cuối trời Tận phương trời xa bóng ai đó Sao gửi lòng thương tới tay người Thao thức bao mùa lá rụng trôi Hồn bơ vơ lạc tận góc trời Phương xa mỏi mòn đêm thương nhớ Thơ thẩn trong đêm thêm n…