thivien.net
Bài thơ: Sợ tàn (Bounthanh sirimoungkhoune)
Trời cao còn nặng câu thề Gặp nhau không nhớ bộn bề thời gian Để lại cơn nhớ thầm thương Để lại cơn gió xót thương quá dài Núi rừng đá bể thì thôi Đá lòng từng mảnh xa nhau thêm nồng Xa năm đợi tháng ngóng trông Bao giờ cánh mộng mặn nồng bên nhau Á…