thivien.net
Bài thơ: Không nhớ 2 (Bounthanh sirimoungkhoune)
Bầu trời vang tiếng gọi em Tiếng thầm tiếng gọi trời thanh sương mù Lá lòng rải rác đêm thu Ngồi ngắm sương phủ hoang vu ngập hồn Hiên ngoài sương phủ hoàng hôn Đêm nay ngồi xuống tâm hồn bay xa Bóng em phảng phất trôi qua Gặp nhau không nhớ đắng mà…