thivien.net
Bài thơ: Đêm vắng không đèn (Bounthanh sirimoungkhoune)
Ngó bầu trời đêm nay mịt mù đen Như đường vắng đêm khuya không ánh đèn Chẳng có trăng chẳng sao lặng lặng đó Ngồi ngồi ngó lạnh lùng u sầu đêm Ngồi đêm vắng canh dài lạnh giá tim Dù có trăng có sao có từng đêm Có ánh đèn trong nhà ngoài đường đó Mà…