thelibrary-bg.com
СТАРИННА И СЪВРЕМЕННА БЕРКОВИЦА
Берковица е прикътана в югозападния край на едноименната котловина.