thaiprogrammer.org
วันหยุดแต่ไม่หยุดเรียนรู้! Mission to Mars: ตอนประกอบหุ่นยนต์อย่างง่าย - เสาร์นี้ - ราชเทวี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย | Thai Programmer Association
ผู้ปกครองที่มีน้องๆ อายุ 10-14 ปี เสาร์นี้พาไปสร้างความรู็และประสบการณ์พัฒนาตนกับ Mission to Mars: ตอนประกอบหุ่นยนต์อย่างง่าย โดยกิจกรรมนี้จะได้ - Programming​ เข้าใจการทำงานของโปรแกรม - Collaboration​ ทำงานเป็นทีม​ - Logical​ การคิดอย่างมีเหตุผล​ - Problem Solving​ แก้ปัญหา​พิชิต​ภารกิจ​ เรียนรู้และลงมือทำภายใน 1 วัน โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือโน้ตบุก ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac ด้วยนะครับ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย 62 เวลา: 9:00น. - 18:00น. (ลงทะเบียน 8:30น.) สถานที่: True Innovation Center ชั้น 4 สยามแสควร์ ซอย 3 สมัครได้: ที่นี่ ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้