thaiprogrammer.org
สัมมนาฟรี 2 วันเต็ม Young Data Scientist 2019 - ราชเทวี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย | Thai Programmer Association
ฟรี!! โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว สำหรับ นิสิต นักศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ . กับโครงการ Young Data Scientist 2019 . Workshop 2 วันเต็ม ที่เราจะได้รู้จักกับ วิทยาศาสตร์การคำนวณ (Data Science) ว่าสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร . รวมถึงการนำเสนอข้อมูลแบบ Data Visualisation ด้วยโปรแกรม Power BI จาก Microsoft ซึ่งเป็น Business Analytic tools ที่นิยมในการทำ Data Visualisation ในปัจจุบัน . พร้อมทั้งเรื่องราวของอาชีพ Data Scientist ในปัจจุบันว่ามีโอกาสในการทำงานอย่างไรบ้าง . ================================ . วันที่: 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 . เวลา: …