thaiprogrammer.org
โครงการอบรมเขียนโปรแกรมฟรีทั่วประเทศ - ราชเทวี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย | Thai Programmer Association
สมาคมโปรแกรมเมอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาส และแบ่งปันความรู้การเขียนโปรแกรมให้กับสถาบันการศึกษาฟรีทั่วประเทศ โดยประกอบไปด้วย หลักสูตร ดังนี้ NodeJS MongoDB Sqlite or MariaDB (ขึ้นอยู่กับผู้จัดอบรม)