thailandamulet.net
Thai Buddhist amulets set – Wicha Luang Phu Tep Loke Udorn – free casing
Triple Pack (Takrut Sariga, Pra Pong + Locket Luang Phu Taep Loke Udorn) – Luang Phu Tong + free casing for all 3 amulets