thailandamulet.net
Khun Phaen Paya Ngerd Gay Love Charm Amulet – sacred powders with golden flower herb – Phu Mor Nak 2544 BE
Khun Phaen Paya Ngerd Nuea Pong Wan Roey Chin Wan Dork Tong ‘Ongk Kroo Pim Yai’ 1st edition 2544 BE (Gay Amulet) with In Koo Ma Saep Nang (back face)- Samnak Phu Mor Nak Saeng Keow