thailand-amulet.com
Kata Mae Nang Dtanii
Kata Bucha Mae Nang Prai Dtanii – for amulets which invoke the Seductive and jealous Lady Ghost of Enchanted Banana Trees. Ēhi Dtā Dta Bpi Ya Ta Sō Na Mō Hō Mi Ōm Mae Nāng Prai Dtānī Mā Ni Mā…