thaicyberpoint.com
สมบูรณ์แบบ? เอาเข้าจริงวิทยาศาสตร์กับศิลปะก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน !!!
ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ งั๊นรึ ? ในโลกนี้น่ะ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสมบูรณ์แบบหรอกนะ ถึงจะเป็นคำพูดพื้นๆ แต่ก็เป็นความจริง ดังนั้น “พวกสามัํญชน” ถึงได้หลงไหลไขว่คว้าหา “ความสมบูรณ์แบบ” กัน แต่ว่า…