thaicyberpoint.com
คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ให้มากกว่าการเป็นวิศวกร
เป็นคำให้สัมภาษณ์ที่ผมเก็บไว้มานานแล้ว แต่ว่าอยู่ใน Draft ของ Live Writer เลยลืม ๆ ไปครับ วันนี้เลยเอามาลงแล้วกัน แม้มันจะผ่านมานานแล้ว แต่ว่ายังคงน่าสนใจอยู่ดีครับ ผมยกมาเฉพาะประโยคเด็ด ๆ แล้วกันน…