thaicyberpoint.com
ผู้ชายซื้อของง่ายกว่าผู้หญิง
ตามปกติแล้วเนี่ย ผู้ชายซื้อของง่ายกว่าผู้หญิง ซึ่งสำหรับผมก็คงมองว่าเป็นความจริง เพราะว่าโดยส่วนตัว ถ้าชอบของอะไรสักอย่าง ถ้าเงินในกระเป๋ามีอยู่ และเงินที่ใช้ในอนาคตไม่เดือดร้อน ก็มักจะซื้อ จนกลายเ…