thaicyberpoint.com
invite กระจาย เตือนกระจุย ไม่มีความเกรงใจในหมู่คนส่ง invite เกม Cookie Run
มันเป็นความบ้าบออะไรของคนใช้ LINE และเล่นเกมบางกลุ่มที่ชื่อ Cookie Run ก็ไม่ทราบในช่วงนี้ โดยส่ง Invite เพื่อหวังจะได้ประโยชน์จากการชักชวนของตาม Event ในเกมไม่ทราบ ผมโคตรจะรำคาญ และไม่เคยมีความเกรง…