thaicyberpoint.com
ATM vs End of Life ของ Windows XP แล้วไงต่อ?
มันเป็นเรื่องน่าเศร้า ปนน่าเบื่อมากๆ ที่โลกไอทียังคงเกิดปัญหาเดิมๆ ในด้านการสนับสนุน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบ ให้ระบบต่างๆ นั้น ยังคงทำงาน และใช้งานได้อย่างราบรื่น บนพื้นฐานด้าน เสถียรภาพ ความปล…