thaicyberpoint.com
เรื่องมากก็ตายรัง
การเป็นคนที่เรื่องมากในการเลือก Notebook เครื่องหลัก ทำให้ตัวเลือกถูกบังคับให้ใช้ ThinkPad แน่ๆ แล้ว เพราะตัวเลือกอื่นในตลาดยังหามาจอบโจทย์ตัวเองได้ยากมาก เพราะความต้องการภาคบังคับมันคือ มีช่องใส่ …