thaicyberpoint.com
ก่อนวันสุดท้ายกับ Power Mall Electronica Showcase 2013 ยังมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ก่อนจะสิ้นสุดงาน Power Mall Electronica Showcase 2013 ที่จะถึงในวันที่ 7 ก.ค. 56 นี้ ผมเลยไปเดินงานอีกรอบ แล้วนำภาพในงานบางส่วนมาฝาก ยังมีของหลายๆ อย่างในงานที่ลดราคารอหลายๆ ท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าขอ…